Newron terapeutický software

Newron terapeutický software
Cena bez DPH:1,-
Cena s DPH:1,-
Cena / kg:
Popis Terapeutický software, který je zaměřen na podporu a rozvoj lidí s různými psycho-sociálními obtížemi.Aplikace sestává ze sady her, které aktivně působí na sociální vnímání a sociální interakce uživatelů, aktivuje jejich kognitivní, psychomotorické či rozhodovací funkce a současně posiluje efektivní využívání moderních informačních technologií a elektronických her ve prospěch osobního rozvoje. V první fázi se projekt zaměřuje cíleně na děti a dospívající s diagnostikovanou poruchou autistického spektra (PAS), posléze se zaměří i na další psychosociální a kognitivní obtíže a poruchy. Software NEWRON je vyvíjen v úzké spolupráci mezi Psychologickým ústavem FF MU a Laboratoří HCI FI MU.