EdutabTV - 3D modelování, vizualizace, animace, simulace

Využití dotykové televize při modelování, animaci, vizualizaci. Vhodné například při prezentaci prostorů pro zákazníka.