EdutabTV - práce s dotykovým perem

Dotyková televize je uzpůsobena pro práci dotykem prstu, případně dotykovým perem.